Aanbod

Wie kan er bij Psychotherapeutisch centrum LIGADO terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden zoals depressieve gedachten, lusteloosheid, angst, moeilijkheden met het controleren van emoties (woede, verdriet, …), na een ingrijpende levensgebeurtenis (scheiding, overlijden, …), trauma, …

Ouders die vastlopen in de opvoeding van hun kinderen, bij steeds terugkerende ruzies, moeilijke sfeer en spanning in huis, meningsverschillen omtrent de opvoeding, moeilijkheden in het ontwikkelen van een relatie met je kind, moeilijkheden binnen nieuw samengestelde gezinnen, …

Koppels met moeilijkheden binnen de relatie, communicatieproblemen, ontrouw, vervreemding van elkaar, …

Volwassenen en koppels met seksuele problemen zoals pijn bij gemeenschap, erectiestoornissen, verminderd of net vermeerderd seksueel verlangen, vragen omtrent seksuele identiteit, seksuele daderhulpverlening, …

In onderling overleg kan een datum voor een intake bepaald worden. Na afloop van dit gesprek zal de therapeut een (telefonische) terugkoppeling en advies geven inzake verdere behandeling en eventuele doorverwijzing. Indien zowel therapeut als de cliƫnt verdere behandeling zinvol vinden, kan deze van start gaan.