Groepstherapie

Therapie moet zeker niet altijd in een individueel kader plaatsvinden. Meer nog, soms is groepstherapie efficiënter en meer aangewezen dan individuele therapie. 
In een groep vind je vaak (h)erkenning. Je ziet dat jij niet de enige bent die het moeilijk heeft met bepaalde zaken. Bovendien is het zo dat mensen die kampen met hetzelfde probleem je echt het gevoel kunnen geven dat ze je begrijpen omdat ze hetzelfde doormaken als jou.

Groepstherapie sluit mooi aan bij de visie van Psychotherapeutisch centrum LIGADOEen groep is immers een systeem, het creëert een specifieke context die helpend kan zijn bij het zoeken naar oplossingen voor je problemen. Om die reden is er binnen LIGADO een vrij uitgebreid groepsaanbod uitgewerkt.

Al onze groepstrainingen worden gegeven door twee ervaren therapeuten. Tevens werken we, ook binnen onze groepen, steeds vanuit het systeemtheoretisch kader.

De volgende groepen zitten momenteel in ons aanbod:

  • Assertiviteit/ sociale vaardigheidstraining (kinderen, jongeren en volwassenen).
  • Faalangsttraining (kinderen en jongeren).
  • Agressieregulatie (jongeren en volwassenen).
  • Communicatie tussen partners (volwassenen).
  • De positie van de (stief)ouder in een nieuw samengesteld gezin (volwassenen).