Terugbetaling mutualiteit

LIGADO heeft reeds een contract met de volgende mutualiteiten, zij komen onder bepaalde voorwaarden dus tussen in de kosten van de therapie voor uw kind. We raden echter steeds aan om ook zelf contact op te nemen met uw mutualiteit betreffende terugbetalingsregelingen.
1. Christelijke Mutualiteit (CM)
– Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren zolang er recht is op kinderbijslag (dus ook wanneer de jongere ouder is dan 18 jaar).
– Per jongere geldt een tegemoetkoming van MAXIMUM 12 SESSIES.
– De tegemoetkoming bedraagt 50% van het honorarium met een maximum van 30 € per sessie. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
– Verwijsbriefje van een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) is nodig.
– Aanvraagformulier kan je hier downloaden.
2. De Voorzorg
– Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren TOT 18 JAAR.
– Per jongere geldt een tegemoetkoming voor MAXIMUM 7 SESSIES.
– De tegemoetkoming bedraagt 50% van het honorarium met een maximum van 30€ per sessie.
– Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen 75% van het honorarium terug met een maximum van 45€ per sessie.
3. Partena ziekenfonds
Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren TOT 18 jaar.
– Per jongere geldt een tegemoetkoming voor MAXIMUM 6 SESSIES.
– De tegemoetkoming bedraagt 15€ per sessie tussen.