Sarah Goris

Sarah Goris (°1982) is master in de criminologie en heeft tevens de master in de seksuologie behaald. Verder is Sarah systeemtherapeut en lid van de Vlaamse vereniging voor seksuologen als ook lid van de BVRGS. Sarah heeft gewerkt als gezinsbegeleider binnen OBC Bethanië te Genk. Hier begeleidde zij ouders van kinderen met gedrags– en emotionele problemen. Verder heeft zij diverse jaren gewerkt als therapeut binnen de forensische psychiatrie in Maastricht. Hier deed zij ervaring op in het werken met volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, psychiatrische problematiek en agressie regulatie problemen. Ook heeft zij als criminologe gewerkt met forensische jongeren binnen de intensieve behandelunit van het UPC KULeuven, campus Kortenberg en werkte zij binnen het forensisch team van de VGGZ met daders van agressie feiten. Momenteel werkt Sarah als gastdocent binnen de opleiding ‘seksuele hulpverlening’ van de UCLL (vroegere Katholieke Hogeschool Limburg). Zij is tevens verbonden aan de Interactie Academie te Antwerpen als freelance medewerker binnen het domein ‘geweld en delinquentie.

Binnen LIGADO combineert Sarah de functie van praktijk coördinator met deze van psychotherapeut. Als therapeut werkt Sarah voornamelijk met pubers, adolescenten en volwassenen.