FAQ

Enkele vaak gestelden vragen & antwoorden

FAQ

Kan je het antwoord op je vraag niet terugvinden? Neem contact op.

Heb ik een voorschrift van de huisarts nodig?

Om een afspraak met ons te maken heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Om een terugbetaling van de mutualiteit te bekomen heb je dit soms echter wel nodig (bijvoorbeeld tegemoetkoming vanuit de CM).

Heeft mijn huisarts inzicht in mijn dossier?

Je huisarts heeft standaard geen inzicht in je dossier. Wij zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Tijdens een eerste kennismaking zullen we echter steeds bevragen of we jouw toestemming hebben om contact met de huisarts op te nemen. Wij hechten hier zelf veel belang aan om tot een goede samenwerking met verschillende betrokken partijen te komen zodat we samen goede zorg kunnen bieden.

Hoe zit het met terugbetaling van de mutualiteit?

Terugbetalingsafspraken verschillen naargelang bij welke mutualiteit jezelf bent aangesloten. Informeer best even bij jouw mutualiteit. Een kort overzicht door ons aangeboden vind je hier.

Ik ben gescheiden en wil mijn kind aanmelden, moet de andere ouder op de hoogte zijn?

Deze vraag kent een dubbel antwoord. Enerzijds kent de Belgische wetgeving aan elke ouder het recht toe op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen aangaande zijn/haar kind. Bijvoorbeeld gezondheid, hobby’s, geestelijke gezondheid, enz. Beide ouders hebben dan ook een informatieplicht naar elkaar toe. Concreet betekent dit dat de ene ouder de andere ouder moet informeren en horen wanneer zijn kind in therapie komt. Dit is het recht van de andere ouder; ongeacht eventuele spanningen. Zelfs een ouder die uit het ouderlijke gezag is ontzet, behoudt volgens de Belgische wetgeving het recht om te worden geïnformeerd over de beslissingen aangaande zijn kind.

Anderzijds nemen wij ook onze therapeutische visie mee in de weegschaal. Wanneer beide ouders hun toestemming geven en gehoord worden aangaande de problematiek van hun kind, geeft dit een breder en hoopvoller perspectief dan wanneer we werken met slechts één visie. Bovendien ervaart het kind op die manier de steun van beide om in therapie te komen. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat beide ouders achter een therapeutisch traject bij LIGADO kunnen staan.

Werkt een behandeling?

Therapie kan werken, doch steeds is er sprake van een samenspel tussen therapeut en cliënt. Soms is er onmiddellijk sprake van een goede werkrelatie en match, soms kan deze opbouw wat meer tijd en inspanning vragen. Vanuit de positie als therapeut proberen we steeds een kwaliteitsvol aanbod te doen. We laten ook ruimte bestaan voor feedback en evaluatie van de therapie. Wanneer je het gevoel dat er onvoldoende aan je verwachtingen wordt voldaan, moedigen wij je dan ook aan dit steeds te bespreken met je therapeut.

Wanneer wordt er gekozen voor welke setting?

Wij werken zowel met een individu, een koppel, een gezin en groepen. De keuze van setting wordt bekeken tijdens de intake. We zoeken naar een zo goed mogelijke match tussen problematiek enerzijds en behandelsucces anderzijds gezien de setting.

Kan ik op elk moment bij Ligado binnenstappen?

Wij werken enkel op basis van afspraak en hebben geen vrije consultatie.