Behandelingen

Jong & oud, individueel, als koppel of in groep. Iedereen kan bij ons terecht.

Behandelingen

In onderling overleg kan een datum voor een intake bepaald worden. Na afloop van dit gesprek zal de therapeut een (telefonische) terugkoppeling en advies geven inzake verdere behandeling en eventuele doorverwijzing. Indien zowel therapeut als de cliënt verdere behandeling zinvol vinden, kan deze van start gaan.