Praktisch

Praktische informatie ivm tarieven & terugbetaling van de mutualiteit

Praktisch

Tarieven & betaling

 • Intake (eerste gesprek): 73 euro (75 minuten).
 • Individuele therapie: 50 euro (50 minuten).
 • Gezinstherapie: 65 euro (75 minuten).
 • Koppeltherapie: 65 euro (75 minuten).
 • Groepstraining: prijzen variëren per groepsthema.

Op het einde van elke sessie dient cash betaald te worden.

Terugbetaling mutualiteit

LIGADO heeft reeds een contract met de volgende mutualiteiten, zij komen onder bepaalde voorwaarden dus tussen in de kosten van de therapie. We raden echter steeds aan om ook zelf contact op te nemen met uw mutualiteit betreffende terugbetalingsregelingen.

Christelijke Mutualiteit (CM)

 • Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren zolang er recht is op kinderbijslag (dus ook wanneer de jongere ouder is dan 18 jaar).
 • Per jongere geldt een tegemoetkoming van MAXIMUM 24 SESSIES.
 • De tegemoetkoming bedraagt 50% van het honorarium met een maximum van 30 € per sessie. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
 • Verwijsbriefje van een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) is nodig.
 • Voorziet ook een tussenkomst voor VOLWASSENEN van 10€ per sessie voor maximum 24 sessies.

De Voorzorg

 • Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren TOT 18 JAAR.
 • Per jongere geldt een tegemoetkoming voor MAXIMUM 7 SESSIES.
 • De tegemoetkoming bedraagt 50% van het honorarium met een maximum van 30€ per sessie.
 • Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen 75% van het honorarium terug met een maximum van 45€ per sessie.
 • Voorzien geen tegemoetkoming voor volwassenen.

Partena ziekenfonds

 • Voorziet een tussenkomst voor psychologische ondersteuning van jongeren TOT 18 jaar.
 • Per jongere geldt een tegemoetkoming voor MAXIMUM 6 SESSIES.
 • De tegemoetkoming bedraagt 15€ per sessie.