Visie

LIGADO is Portugees voor ‘samen met’ of ook ‘verbinding’. Woorden die onze systeemtheoretisch gefundeerde werking kenmerken.

Onze visie

LIGADO is Portugees voor ‘samen met’ of ook ‘verbinding’. Woorden die onze systeemtheoretisch gefundeerde werking kenmerken.

Problemen ontstaan vaak wanneer mensen verbindingen die belangrijk zijn in hun leven verliezen of niet meer zien. Het kan gaan om verbindingen met anderen zoals binnen een relatie, gezin, vriendengroep, … . Maar je kan ook verbinding met jezelf verliezen waardoor je je eigen mogelijkheden en krachten niet lankan zien.

Binnen een systeemtheoretische visie staat het herstellen van deze verbindingen centraal. Therapie kan helpen om bestaande mogelijkheden in de mens te versterken zodat verbinding met jezelf en anderen weer mogelijk wordt. Samen met de cliënt willen we de verbindingen weer in het vizier brengen:

  • "Elke verandering begint immers met een andere manier van kijken."

Binnen centrum LIGADO werken we steeds volgens wetenschappelijk onderlegde methodieken (evidenced based). Om hieraan te voldoen scholen alle therapeuten zich regelmatig bij met betrekking tot nieuwe tendensen binnen het vakgebied. De therapeuten van Ligado maken eveneens deel uit van een (systeemtheoretische) intervisiegroep.

Ook als therapeut vinden wij het belangrijk om in het belang van onze cliënten in verbinding te staan met en samen te werken met andere disciplines (bv. huisarts, CLB, psychiater, …).