Elke verandering begint met een andere manier van kijken

Problemen ontstaan vaak wanneer mensen verbindingen die belangrijk zijn in hun leven verliezen of niet meer zien. Therapie kan helpen om bestaande mogelijkheden binnen de mens te versterken zodat verbinding met jezelf en anderen weer mogelijk wordt.

behandelingen

Tijdelijke aanmeld stop

Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de vraag naar psychotherapie nog steeds groter is dan het aanbod dat wij als team kunnen bieden...

Ondanks de inspanningen van het hele LIGADO team, is het niet langer haalbaar om te werken met een systeem van vrij aanmelden. Daarom werken we vanaf heden met een aanmeldsysteem waarbij je enkel op volgende momenten je aanmelding kan doen:

  • 28.09.2021 van 9-11u
  • 29.09.2021 van 14-16u
  • 01.10.2021 van 17.30-19.30u

Tijdens deze belmomenten zullen wij samen met jou je hulpvraag kort verkennen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen en de aard van de hulpvraag, zullen we beslissen of we een traject kunnen opstarten. In dat geval plannen we een intakegesprek.

Volgende clienten kunnen ons ook buiten de vast aanmeldmomenten bereiken:

  • Clienten die uit opname komen (PAAZ, psychiatrisch ziekenhuis,…) en nood hebben aan ambulante opvolging.
  • Forensische clienten.

Ons aanbod

Psychotherapeutisch centrum LIGADO is een groepspraktijk bestaande uit zeven therapeuten met elk hun eigen achtergrond, opleiding en specialisatie.

Er is gekozen voor de opbouw van een multidisciplinair team. Al onze therapeuten hebben een psychotherapieopleiding afgerond of zijn deze aan het volgen.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor behandeling vanuit een systeemtheoretisch kader.

Groepstherapie Soms is groepstherapie efficiënter en meer aangewezen
Seksuologische therapie en vormingsaanbod Een mix van informatie geven, oefeningen & therapie
Relatietherapie Specifieke therapie met focus op moeilijkheden binnen de relatie
Gezinstherapie Spanningen en conflicten binnen het gezin ombuigen
Individuele therapie Een individueel traject met de therapeut
Forensische therapie Therapie tegen alle grensoverschrijdend gedrag
ons team
Sarah Goris van Ligado Sarah
Sarah Terzo van Ligado Sarah
Lindsay Vandeput van Ligado Lindsay
Mieke Cox van Ligado Mieke
Caroline Vanhollebeke van Ligado Caroline
Kelly Neyens van Ligado Kelly
Mariet Coenegrachts van Ligado Mariet