Over ons

Maak kennis met ons team

Over ons

Psychotherapeutisch centrum LIGADO is een groepspraktijk met meerdere therapeuten met elk hun eigen achtergrond, opleiding en specialisatie.

Maak kennis met ons team

Sarah Goris van Ligado
Sarah Goris Praktijkcoördinator - Systeemtherapeut - Criminoloog - Seksuoloog

Sarah Goris (°1982) is master in de criminologie en heeft tevens de master in de seksuologie behaald. Verder is Sarah systeemtherapeut en lid van de Vlaamse vereniging voor seksuologen als ook lid van de BVRGS. Sarah heeft gewerkt als gezinsbegeleider binnen OBC Bethanië te Genk. Hier begeleidde zij ouders van kinderen met gedrags– en emotionele problemen. Verder heeft zij diverse jaren gewerkt als therapeut binnen de forensische psychiatrie in Maastricht. Hier deed zij ervaring op in het werken met volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, psychiatrische problematiek en agressie regulatie problemen. Ook heeft zij als criminologe gewerkt met forensische jongeren binnen de intensieve behandelunit van het UPC KULeuven, campus Kortenberg en werkte zij binnen het forensisch team van de VGGZ met daders van agressie feiten. Momenteel werkt Sarah als gastdocent binnen de opleiding ‘seksuele hulpverlening’ van de UCLL (vroegere Katholieke Hogeschool Limburg). Zij is tevens verbonden aan de Interactie Academie te Antwerpen als freelance medewerker binnen het domein ‘geweld en delinquentie'.

Binnen LIGADO combineert Sarah de functie van praktijk coördinator met deze van psychotherapeut. Als therapeut werkt Sarah voornamelijk met pubers, adolescenten en volwassenen.

Sarah Terzo van Ligado
Sarah Terzo Orthopedagoge (lic). - systeemtherapeut

Sarah Terzo (°1982) studeerde in 2005 af aan de UGent in de pedagogische wetenschappen (optie orthopedagogiek). In juni 2019 voltooide ze de opleiding systeemgeoriënteerde relatie- en gezinstherapie bij VZW Rapunzel. Sarah heeft ruime ervaring opgebouwd in het werken met kansengroepen. Tevens heeft ze als leidinggevende van een team ook ervaring in het coachend werken met mensen.

Sarah werkt sinds 2015 als psychotherapeute bij LIGADO. Hier ziet Sarah kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en koppels.

Lindsay Vandeput van Ligado
Lindsay Vandeput Master in de klinische psychologie - systeemtherapeut io

Lindsay Vandeput (°1983) is master in de klinische psychologie en erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 832114654). Ze is tevens systeemtherapeute io. Lindsay heeft ervaring als contextbegeleidster bij OOOC Kompas waar haar taak bestond uit het in kaart brengen van de gezinsdynamieken, de mogelijkheden en de noden van de gezinsleden. Voordien deed Lindsay ervaring op in de verslavingszorg, zowel residentieel als ambulant. Ook heeft zij gewerkt op de afdelingen PAAZ en TEPSI van het ZOL, waar zij ervaring opdeed met het werken met allerhande crisissen, volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblemen.

Lindsay werkt sinds 2015 binnen LIGADO. Hier ziet zij volwassenen, koppels, pubers en gezinnen.

Mieke Cox van Ligado
Mieke Cox Klinisch psycholoog - systeemtherapeut

Mieke Cox (°1980) is master in de klinische psychologie, optie volwassenen (erkenningsnummer Psychologencommissie 802107954). Tevens is ze ook systeemtheoretisch psychotherapeute (Interactie Academie Antwerpen). Na haar afstuderen deed ze ervaring op in het werken met ouderen in een woon- en zorgcentrum. Later werkte ze 10 jaren in een algemeen ziekenhuis waar ze voornamelijk werkte met chronische patiënten en hun naasten.

Mieke is lid van de verschillende beroepsverenigingen (B.F.P, BVRGS en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen).

Sinds 2016 werkt Mieke als psychotherapeute bij LIGADO. Hier ziet ze vooral volwassenen en koppels.


Caroline Vanhollebeke van Ligado
Caroline Vanhollebeke Klinisch psycholoog - seksuoloog - systeemtherapeut io

Caroline Vanhollebeke (°1990) is erkend klinisch psychologe en seksuoloog. Caroline deed ervaring op in twee multidisciplinaire praktijken en is tevens bezig geweest rond coaching en communicatie. Momenteel is ze deeltijds werkzaam binnen een forensisch centrum in Tilburg. Binnen LIGADO ligt Caroline's interesseveld in het seksuologisch ondersteunen en begeleiden van individuen en koppels. In 2017 is ze gestart met de opleiding systeemgeoriënteerde relatie- en gezinstherapie bij VZW Rapunzel.

Caroline werkt sinds 2017 bij LIGADO. Hier ziet Caroline volwassenen en koppels. Ze neemt ook de seksuologische begeleidingen voor haar rekening.

Kelly Neyens van Ligado
Kelly Neyens Klinisch psycholoog en systeemtherapeut

Kelly Neyens (°1981) studeerde af als licentiaat in de Klinische Psychologie (optie kinderen en jongeren). In 2013 behaalde ze vervolgens haar diploma als systeemtheoretisch psychotherapeut aan de Interactie Academie te Antwerpen. Kelly heeft jarenlange ervaring als trajectcoördinator in een gesloten jeugdinstelling in Mol. Ze werkte er met jongeren die strafbare feiten hadden gepleegd en bijkomend vaak forse emotionele en gedragsmoeilijkheden vertoonden. Sinds begin 2019 werkt Kelly als systeemtherapeut bij Via Jeugd te Cadier en Keer (Nederland). Ook hier werkt ze residentieel met jongeren die strafbare feiten pleegden of opgroeien in een verontrustende opvoedingssituatie. Kelly is tevens verbonden aan de Interactie Academie als freelance medewerker binnen het domein ‘geweld en delinquentie’.

Sinds januari 2019 werkt Kelly halftijds bij LIGADO. Hier richt ze zich voornamelijk op het werken met pubers en volwassenen. Kelly neemt ook een stuk van de forensische therapieën voor haar rekening.


Lotte Verboven van Ligado
Lotte Verboven