Gezinstherapie

Spanningen en conflicten binnen het gezin ombuigen

Gezinstherapie

Samenleven met elkaar binnen een gezin is niet altijd evident. Soms is er sprake van oplopende spanningen, communicatieproblemen, (verbaal) geweld, enz. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn dat het hele gezin in therapie komt. Binnen dergelijke therapie worden de interactiepatronen en de steeds terugkerende problemen met elkaar besproken. Samen wordt gezocht naar hoe we deze lastige en moeilijke patronen kunnen ombuigen zodat het samenleven met elkaar binnen het gezin weer leefbaar wordt.

Binnen nieuw samengestelde gezinnen kunnen soms ook problemen en vragen opduiken. Kinderen denken “moet ik wel luisteren naar mijn stiefouder?”, ouders denken “welke positie moet ik eigenlijk innemen ten aanzien van mijn stiefkind?”, “is het normaal dat ik me mogelijk anders gedraag tegenover mijn stiefkind dan mijn biologisch kind?” enz. Deze onduidelijkheden kunnen soms tot ernstige spanningen en conflicten leiden binnen gezinssystemen. Ook in dit geval kan gezinstherapie aangewezen zijn.