Individuele therapie

Een individueel traject met de therapeut

Individuele therapie

Gedurende ons leven komen we allerlei gebeurtenissen, positief en negatief, tegen op ons pad. Soms ontstaat er een moment dat de problemen zich opstapelen en je het gevoel hebt in cirkels te draaien, er zelf of met hulp van familie of vrienden niet meer uit te komen. Andere mensen krijgen dan weer af te rekenen met een traumatische of verlieservaring (overlijden, ziekte, enz.) die hen uit evenwicht brengt. Nog anderen mensen hebben het gevoel de weg kwijt te zijn, niet te weten welke beslissingen ze moeten nemen of wat te doen in bepaalde situaties. In dergelijke situaties kan individuele therapie zinvol zijn. De therapeut gaat dan samen met jou zoeken naar wat nodig is om je weg weer verder te zetten.

Binnen LIGADO werken we steeds systeemtherapeutisch. Dit wil zeggen dat we proberen om ook binnen individuele therapie, samen met jou zoveel mogelijk invloeden van buitenaf te bespreken en te onderzoeken. Zo zullen we bijvoorbeeld samen stilstaan bij wat precies een invloed heeft op je depressieve stemming, faalangst, alcoholgebruik, enz. Sommige invloeden zullen positief zijn, andere negatief.

Op jou vraag is het tevens mogelijk om binnen een individueel traject belangrijke derden te betrekken (partner, ouders, vriend, enz.)