Relatietherapie

Specifieke therapie met focus op moeilijkheden binnen de relatie

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van therapie waarbij de focus ligt op moeilijkheden en zorgen binnen de relatie. In elke relatie komen wel eens ruzies of spanningen voor. Meestal komt het koppel hier alleen of met de hulp van familie of vrienden uit. Wanneer er echter een gevoel ontstaat van elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen in elkaar verdwijnt of wanneer de ruzies en de verwijten zich blijven opstapelen, kan het aangewezen zijn om de professionele hulp van een relatietherapeut in te schakelen.

Binnen LIGADO laten we ons inspireren door verschillende systeemtheoretische kaders zoals de narratieve therapie, emotion focused therapy (EFT), communicatie theorie enz.
In eerste instantie wordt gewerkt aan het zoeken naar wederzijds begrip binnen de negatieve spiralen waarin het koppel zich bevindt. We gaan samen op zoek om op een mildere manier met elkaar in gesprek te gaan en zo de verbinding met elkaar te herstellen.